Vilkår

Vil du vise priser med eller uten mva.?

Betingelser for Cervera Club

Medlemskap
Medlemskap i Cervera Club utstedes kun til personer over 16 år. Medlemmene tilknyttes i egenskap av privatperson. Dersom butikkpersonalet ønsker det, er du pliktig til å vise gyldig legitimasjon. Du kan når som helst si opp medlemskapet ditt. Ved å bli medlem i Cervera Club godkjenner du disse vilkårene.

Avgifter
Medlemskapet i Cervera Club er pr. i dag kostnadsfritt for medlemmer.    

Informasjonen som vi behandler om deg
Som en følge av medlemskapet ditt i Cervera Club, behandler Cervera personopplysninger om deg. Informasjonen om deg som vi behandler er: Personnummer, navn, adresse, e-post, mobilnummer og login-informasjon. For å kunne gi deg bedre service og tilbud behandler vi også kjøpshistorikken din. Vårt juridiske grunnlag for behandling av dine personopplysninger er oppfyllelsen av en medlemskapsavtale på Cervera Club. Dersom informasjonen ikke er oppgitt, kan ikke forpliktelsene våre oppfylles, og vi er derfor tvunget til å nekte deg medlemskap.

Hvordan samler vi inn personopplysningene?
Cervera Club henter primært data direkte fra deg som kunde, men for å opprettholde god kunde- og registerbehandling kan Cervera Club komplettere personopplysninger ved å samle inn fra private og offentlige register, eksempelvis oppdatering av adressedetaljer ved hjelp av statens adresseregister.

Hvorfor samler vi inn personopplysningene?
Formålet med denne behandlingen er å samle informasjon om kjøp som grunnlag for tilbud og rabatter, samt markedsføring av generell og spesifikk karakter.

Hvor lenge lagrer vi data?
Personlige data lagres ikke i lengre tid enn nødvendig for behandlingens formål, og ikke mer enn en måned etter at du avslutter medlemskapet i Cervera Club, med mindre vi er lovlig pålagt å beholde informasjonen.

Hvem utleverer vi data til?
Din personlige informasjon deles med selskaper utenfor Cervera kun for behandling på Cerveras vegne, for eksempel ved trykk eller distribusjon. Enhver offentliggjøring skjer i samsvar med en fortrolighetserklæring.

Når dine personopplysninger deles med persondatabedrifter, som er selskaper som behandler informasjonen på våre vegne og under våre instruksjoner, er det kun til formål som er forenlig med de formål som vi samlet inn informasjonen for. Vi garanterer at alle personopplysninger er i samsvar med våre personvernregler og personvernkrav. Vi deler også din personinformasjon med enkelte selskaper som selv er behandlingsansvarlige av din informasjon.

Personopplysningsansvarlige som vi deler dine personopplysninger med, er:

1) Offentlige myndigheter (politi, skattemyndigheter og andre myndigheter) dersom vi er lovpålagt å gjøre dette, eller ved mistanke om forbrytelser.
2) Bedrifter som håndterer våre godstransporter (logistikkfirmaer og speditører).
3) Selskaper som tilbyr betalingsløsninger (f.eks. Klarna).

Når dine personopplysninger deles med et selskap som selv er personopplysningsansvarlig, er det dette selskapets egen policy om behandling av personopplysninger som er gjeldende.

Hvor behandles dine data?
Dine personopplysninger behandles innen EU/EØS, og alle våre egne IT-systemer befinner seg innen EU/EØS.

Beskyttelse av data
Håndtering av personopplysninger skjer med høy sikkerhet og konfidensialitet. Vi fokuserer spesielt på informasjonssikkerhet vedrørende dine data for å forebygge, forhindre og oppdage at informasjonen spres til tredjepart eller går tapt. Det er kun ansatte som skal utføre en spesifikk jobb (f.eks. kontanthåndtering eller kundeservice) som har tilgang til personlig identifiserbar informasjon. Behandling av data logges og kontrolleres systematisk. Datamaskinene/serverne som brukes til å lagre personlig identifiserbar informasjon er plassert i et sikkert miljø.

Dine rettigheter
Retten til å vite hvilke personopplysninger vi behandler
Du kan be om et utdrag hvor du tydelig oppgir hvilken informasjon du vil ha opplysninger om. Den skriftlige søknaden må sendes til kontaktinformasjonen nedenfor. Vi svarer på dine forespørsler uten unødig forsinkelse, og senest innen en måned. For å sikre at informasjonen sendes til riktig person, sender vi registerutdraget til din folkeregistrerte adresse.

Rett til å få data korrigert, begrenset eller slettet
Hvis du finner feilaktig informasjon om deg, har du rett til å be om å få dette korrigert. Du har også krav på at vi sletter data om deg. Når data er korrigert eller slettet, informerer vi den vi har gitt data til om at denne handlingen har skjedd – utenom i de tilfellene det viser seg å være umulig eller å innebære en altfor krevende innsats. På forespørsel fra deg, informerer vi deg også om hvem informasjonen er gitt til. Du kan også be om en midlertidig begrensning av behandling av dine data. Dersom du for eksempel har bedt om en korrigering, kan du be om at behandlingen begrenses mens vi utreder forespørselen.

Rett til å flytte data
Du har rett til å hente ut og på annen måte bruke de opplysninger som du har gitt til oss, for å bruke dem andre steder. Dette gjelder når du har gitt samtykke til behandlingen eller hvis behandlingen er nødvendig for å gi deg tjenester i samsvar med avtalen du har inngått med oss. Du har imidlertid ikke rett til å flytte informasjonen din hvis vi behandler denne på grunn av interessebalansering eller forpliktelser/skyld etter loven.

Dersom du ønsker å utøve rettighetene dine som nevnt over, kan du kontakte Cervera via kontaktinformasjonen under korrespondanseadresse.

Personopplysningsansvarlig
Cervera AS (Cervera) er personopplysningsansvarlig.
Cervera AS - org.nr: 920 261 752
Arbinsgt. 2
0253 OSLO

Korrespondanseadresse:
Cervera AB
Cervera Club
Box 7095
103 87 Stockholm
Mail: kundeservice@cervera.no

Du er også velkommen til å ringe +47 23 21 3050 eller kontakte kundeservice@cervera.no så forteller vi mer om kundeklubben.

Ansvar og ansvarsbegrensninger
Cervera er ikke ansvarlig for skader forårsaket av lovgivning, statlige tiltak, krig, streik, blokader, boikott eller andre lignende omstendigheter.

Reservasjonen for streik, blokkering, boikott og lockout gjelder selv om kortutstederen selv utfører eller er utsatt for en slik konflikt. Dersom Cervera har vært normalt aktsom, er det heller ikke i andre tilfeller påkrevd å kompensere for skade.

Endring av betingelser
Cervera kan endre avgifter og andre forhold dersom det er berettiget av kostnads- eller myndighetstiltak. Medlemmet blir varslet om endringer senest en (1) måned før de trer i kraft, via vår nettside eller i butikk. Dersom vi gjennomfører omfattende endringer for hvordan vi behandler personopplysninger eller bedriver direkte markedsføring, kommer vi imidlertid til informere deg om dette først.

Gyldighetstid
Avtalen om medlemskap i Cervera Club gjelder løpende eller til en part sier opp avtalen. Cervera forbeholder seg retten til å si opp medlemskap ved misbruk. Dersom du vil avbryte medlemskapet ditt, kan du kontakte eller skrive til Cervera kundeservice i følge informasjonen som er oppgitt over.

Har vi lov til å by på en kake?

For å ge deg best mulige opplevelse på denne side, bruker vi såkalte cookies (kaker). Det er små tekstfiler som spares i datorn eller telefonen din og ger oss informasjon om hvordan du bruker siden vår. De hjelper også til å forbedre oss. Om du fortsetter in på denne siden tillater du dette.

Her kan du lese mer om cookies.