/general/header/action/cart(/miniBasket/productsCount)

/miniBasket/emptyBasket/heading

/general/header/action/cart(/miniBasket/productsCount)

/miniBasket/emptyBasket/heading

Medlemsvilkår for Klubb Cervera

Medlemsskap
Medlemskap i Klubb Cervera er åpent for privatpersoner som er over 16 år. Hvis butikkpersonalet ber om det, er du som medlem pliktig til å vise gyldig legitimasjon. Du kan når som helst si opp medlemskapet ditt. Ved å bli medlem i Klubb Cervera godtar du disse vilkårene.

Avgifter
Medlemskapet i Klubb Cervera er per i dag kostnadsfritt for medlemmer.

Opplysninger vi behandler om deg
Som en følge av medlemskapet ditt i Klubb Cervera, behandler Cervera personopplysningene dine. Opplysninger om deg som vi behandler er: personnummer, navn, adresse, e-post, mobilnummer og innloggingsopplysninger. For å kunne gi deg bedre service og tilbud behandler vi også din kjøpshistorikk. Vårt juridiske grunnlag for behandling av dine personopplysninger er oppfyllelsen av en avtale om medlemskap i Klubb Cervera. Hvis opplysningene ikke blir gitt, kan ikke forpliktelsene våre oppfylles, og vi er derfor tvunget til å nekte deg medlemskap.

Hvordan vi samler inn opplysningene
Klubb Cervera samler primært informasjon direkte fra deg som kunde, men for å opprettholde god kunde- og registerpleie kan Klubb Cervera komplettere personopplysningene ved innhenting fra private og offentlige register, for eksempel oppdatering av adresseopplysninger ved hjelp av statens person- og adresseregister, SPAR.

Hvorfor vi samler inn opplysningene
Hensikten med behandlingen er å samle informasjon om kjøp som grunnlag for tilbud og rabatter samt markedsføring av både generell og målrettet karakter.

Hvor lenge vi lagrer data
Personopplysninger oppbevares ikke lengre enn det som er nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen, og maks en måned etter at du har sagt opp medlemskapet ditt i Klubb Cervera, om vi ikke er juridisk skyldige til å beholde informasjonen.

Hvem vi utleverer data til
Personopplysningene dine deles med selskaper utenfor Cervera, kun for behandling på vegne av Cervera, for eksempel trykking eller distribusjon. Hver slik overføring skjer i samsvar med en avtale om konfidensialitet. Når opplysningene dine deles med tredjeparter, som er selskaper som behandler informasjonen på våre vegne og i henhold til våre instruksjoner, er det kun for formål som er kompatible med formålene vi har samlet inn informasjonen til. Vi sørger for at alle tredjeparter lever opp til våre krav angående sikkerhet og konfidensialitet av personopplysninger. Vi deler også personopplysningene dine med visse selskaper som selv er ansvarlige for opplysningene dine. Personopplysningsansvarlige vi deler opplysningene dine med er:

1. Statlige myndigheter (politi, skattemyndigheter eller andre myndigheter) hvis vi er forpliktet til det ved lov eller i tilfelle mistanke om forbrytelse.
2. Bedrifter som tar seg av varetransporten vår (logistikkselskaper og speditører).
3. Bedrifter som tilbyr betalingsløsninger (f.eks Klarna).

Når dine personopplysninger deles med et selskap som selv er ansvarlig for personopplysninger, gjelder selskapets policy for behandling av personopplysninger.

Hvor din data behandles
Dine personopplysninger behandles innen EU/EES og alle våre egne IT-systemer som finnes innenfor EU/EES.

Beskyttelse av data
Ved håndtering av personopplysninger ivaretas høy sikkerhet og hemmelighold. Vi fokuserer spesielt på informasjonssikkerhet når det gjelder din data for å forebygge, forhindre og oppdage at den spres til utenforstående eller forsvinner. Kun medarbeidere som skal utrette en spesifikk jobb (f.eks kassehåndtering eller kundeservice), får tilgang til personlig identifiserbar informasjon. Behandling av data logges og kontrolleres systematisk. Dataene/serverne som brukes for å lagre personlig identifiserbar informasjon lagres i et sikkert miljø.

Dine rettigheter
Rett til å vite hvilke opplysninger vi behandler om deg
Du kan uten kostnad begjære et utdrag der du tydelig angir hvilken informasjon du vil ta del av. Den skriftlige søknaden skal sendes til kontaktopplysningene under. Vi komme rtil å besvare ønskemålene dine uten unødvendig forsinkelse. og innen en måned. For å sikkerhetsstille at opplysningene sendes til rett person, sender vi registerutdraget til din folkbokførte adresse.

Rett til å få data rettet, begrenset eller slettet
Hvis du oppdager feilaktig data om deg har du rett til å begjære å få dette rettet. Du har også rett til å begjære at vi sletter dataene vi behandler om deg. Når din data rettes eller slettes, kommer vi til å informere dem som vi har levert ut data til om at denne handlingen har funnet sted - bortsett fra de tilfeller der det skulle vise seg umulig eller innebære en altfor tung innsats. Vi kommer også, fra din begjæring, å informere deg om hvem vi har levert ut informasjon til. Du kan også begjære en midlertidig begrensing av behandlingen av dine data. F.eks. hvis du har begjært rettelse kan du, mens vi utreder henvendelsen, begjære at behandlingen begrenses.

Rett til å flytte data
Du har rett til å få ut og på et annet sted bruke samme data som du selv har gitt til oss for å bruke dem på et annet sted. Dette gjelder i tilfeller der du har gitt ditt samtykke til behandlingen, eller hvis behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne tilby tjenester til deg i samsvar med avtalen du har inngått med oss. Derimot har du ikke rett til å flytte opplysningene dine hvis vi behandler disse på grunn av interesseavveining eller en forpliktelse i henhold til loven.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter som ovenfor, kan du kontakte Cervera ved å bruke informasjonen under korrespondanseadresse.
Personopplysningsansvarlig
Cervera AS (Cervera) er personopplysningsansvarlig.
Cervera AS - org.nr: 920 261 752
Arbinsgt. 2
0253 OSLO
Korrespondanseadresse:
Cervera AB
Klubb Cervera
Box 24010
104 50 Stockholm
Mail: kundeservice@cervera.no
Du er også velkommen til å ringe +47 23 21 3050 eller kontakte kundeservice@cervera.no så forteller vi mer om kundeklubben.
Ansvar og ansvarsbegrensninger
Cervera er ikke ansvarlige for skade som avhenger av loven, myndigheter, krigshendelse, streik, blokade, boikott eller lignende omstendighet. Forbeholdet om streik, blokade og lockout gjelder selv om kortutsteder selv tar eller er gjenstand for et slikt konflikt tiltak. Hvis Cervera har vært normalt forsiktige er denne ikke forpliktet til å kompensere for skader.

Endring av vilkårene
Cervera kan endre avgifter og andre vilkår om det motiveres av kostnadssituasjon eller myndighetens aksjon. Du som medlem varsles eventuelle forandringer senest en (1) måned før de trer i kraft, via vår nettside eller i butikk. Hvis vi gjennomfører noen omfattende endringer i hvordan vi behandler personopplysninger eller bedriver direkte markedsføring, kommer vi til å først gi deg informasjon om dette.

Gyldighetstid
Avtalen om medlemskap i Klubb Cervera gjelder inntil videre eller til den ene parten sier opp avtalen. Cervera forbeholder seg retten til å avslutte medlemskap i tilfelle misbruk. Hvis du vil si opp medlemskapet ditt, kan du skrive til Cerveras kundeservice i henhold til informasjonen ovenfor.