Vilkår

Personvernsretningslinjer for Cervera AB

Personvern er svært viktig for Cervera, og vi ønsker å være åpne og transparente med vår håndtering av personopplysninger. 

Vi har derfor retningslinjer som slår fast hvordan dine personopplysninger skal bearbeides og beskyttes.

Hva er personopplysninger?
Personopplysninger er informasjon som handler om deg og identifiserer deg personlig. Det kan f.eks. være navn, e-postadresse, telefonnummer, bilde, lydopptak eller fødselsnummer.

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger?
Det svenske selskapet Cervera AB er behandlingsansvarlig for de personopplysninger du sender til oss, og vi er ansvarlige for dine personopplysninger i samsvar med gjeldende databeskyttelsesbestemmelser. 

Personopplysningsansvarlig
Cervera AB (Cervera) er personopplysningsansvarlig.
Cervera AB – org.nr.: 556701-1209
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm
SVERIGE 

Korrespondanseadresse:
Cervera AB
Box 7095
103 87 Stockholm
SVERIGE
E-postadresse: kundeservice@cervera.no

Din lokale Cervera-butikk kan også fortelle deg mer, og du er i tillegg velkommen til å ringe +46 08-630 94 00. 

Hvordan får du tilgang til opplysningene dine?

Send en skriftlig og signert begjæring om registerutdrag eller korreksjon av personopplysninger ved å oppgi følgende opplysninger:

- For- og etternavn
- Fødselsnummer
- E-postadresse
- Mobilnummer
- Oppgi formål og de personopplysningene du vil ha utdrag av

Begjæringen sendes til:
Cervera AB
Box 7095
103 87 Stockholm
SVERIGE
Att: GDPR Kundeservice

Opplysningene vil i første hånd sendes til din folkeregistrerte adresse. Vi kontakter deg når vi har sendt opplysningene.

Hvor lagrer vi dine opplysninger?
De opplysningene vi samler inn fra deg, lagres innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), men kan også overføres og bearbeides i et land utenfor EØS. Alle slike overføringer av dine personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

Ved overføringer utenfor EØS gjelder Cerveras avtaleklausuler av standardtype og personvernserklæringer som beskyttelse i land uten bestemmelser som holder Europakommisjonens beskyttelsesnivå.

Hvem har tilgang til dine personopplysninger?
Dine opplysninger kan deles innen Cervera AB. Det lokale Cervera-foretaket fungerer kun som databehandler og behandler personopplysningene på vegne av det svenske selskapet.

Vi vil aldri videresende, selge eller bytte dine data for markedsføringsformål til tredje part utenfor Cervera AB. Opplysninger som videreformidles til tredjepart brukes kun for at vi skal kunne tilby våre tjenester for deg. Du finner de forskjellige kategoriene av tredjepart knyttet til ulike prosedyrer under.

På hvilket rettslig grunnlag behandles personopplysningene dine?
Hver gang vi behandler personopplysningene vi har samlet inn fra deg, informerer vi deg om det er lovbestemt eller obligatorisk for å inngå en avtale, og om det er obligatorisk å skaffe personopplysningene til veie og hvilke konsekvenser det eventuelt får om du velger å gjøre det.

Hva er dine rettigheter?
Rett til tilgang: 
Du har rett til å når som helst kreve informasjon om og innsyn i de personopplysningene vi har om deg. Du kan kontakte Cervera på e-postadressen kundeservice@cervera.no som sender deg dine personopplysninger via post på den adressen du er folkeregistrert på.

Rett til dataportabilitet: 
Hver gang Cervera behandler dine personopplysninger på en automatisert måte og etter din tillatelse eller i henhold til en avtale, har du rett til å få en kopi av dine data i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format overført til deg eller annen part. Dette innbefatter kun de personopplysningene du har meddelt oss.

Rett til korrigering:  
Du har rett til å kreve korrigering av personopplysningene dine dersom de er feilaktige, inkludert retten til å komplettere ufullstendige personopplysninger. 

Om du har et klubbmedlemskap hos Cervera og ønsker å redigere dine personopplysninger tilknyttet medlemskapet ditt, kan du kontakte kundeservice på e-postadressen kundeservice@cervera.no.

Rett til sletting:
Du har rett til å når som helst slette alle personopplysninger som behandles av Cervera, med unntak av i følgende tilfeller:

- Du har en pågående sak med kundeservice
- Du har en pågående bestilling som enda ikke er sendt eller kun delvis sendt
- Du har en ubetalt gjeld hos Cervera, uavhengig av betalingsmåte
- Du mistenkes for å ha eller har misbrukt våre tjenester i løpet av de siste fire årene
- Din gjeld er solgt videre til tredjepart i løpet av de siste tre årene eller ett år for avdøde kunder
- Om du har gjort et kjøp lagrer vi dine personopplysninger som knyttes til transaksjonen til bokføringsformål

Din rett til å nekte behandling av personopplysninger grunnet en legitim interesse:  
Du har rett til å nekte behandling av dine personopplysninger som baseres på Cerveras legitime interesse. Cervera vil ikke fortsette behandlingen av personopplysningene dine med mindre vi kan vise til en legitim grunn til at prosessen skal veie tyngre enn dine interesser og rettigheter eller på grunn av rettslige krav.

Din rett til å si nei til direkte markedsføring:
Du har rett til å si nei til direkte markedsføring, inkludert profilanalyse som gjøres for å brukes til direkte markedsføring.

Du kan velge bort direkte markedsføring på følgende måte:

- Følg instruksjonene du finner i alle nyhetsbrev
Du kan også maile oss på kundeservice@cervera.no

Rett til begrensning:
Du har rett til å kreve at Cervera begrenser håndteringen av dine personopplysninger under følgende omstendigheter:

- Om du motsetter deg behandling av dine personopplysninger med utgangspunkt i Cerveras legitime interesse, skal Cervera begrense all håndtering av personopplysningene under pågående utredning av legitim interesse.
- Om du har hevdet at dine personopplysninger er feilaktige, må Cervera begrense all håndtering av disse personopplysningene under pågående utredning av hvorvidt personopplysningene er korrekte.
- Om behandlingen av personopplysningene strider mot loven kan du kreve at personopplysningene ikke slettes og i stedet kreve en begrensning i bruken av personopplysningene dine
- Om Cervera ikke lenger trenger personopplysningene, men det kreves for at du skal kunne forsvare deg mot rettslige krav.

Personopplysningsombud: 
Vi har utnevnt et personopplysningsombud for å sørge for at vi kontinuerlig håndterer personopplysningene dine på en åpen, korrekt og lovformelig måte. Du kan kontakte vårt personopplysningsombud Karolina Collins på e-postadresse kundeservice@cervera.no og skriv ”GDPR” i emnefeltet.

Hvordan kan du utøve dine rettigheter?
Vi tar personvern på største alvor og hjelper deg med dine forespørsler gjennom vår Kundeservice. Du kan kontakte dem på kundeservice@cervera.no

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet: 
Om du anser at Cervera behandler dine personopplysninger på en uriktig måte, kan du kontakte oss. Du har også rett til å sende inn klage til en tilsynsmyndighet.

Oppdateringer av våre personvernsretningslinjer:
Vi kan kanskje trenge å oppdatere våre personvernsretningslinjer. Den siste versjonen av personvernsretningslinjene er alltid tilgjengelig på vår nettside. Vi meddeler deg om eventuelle vesentlige forandringer av våre personvernsretningslinjer, f.eks. hensikten med bruk av dine personopplysninger, ombudets identitet eller dine rettigheter.

I avsnittene under kan du lese mer om hensikten med personopplysningene og hvilken type personopplysninger som håndteres i respektive prosedyre.

Har vi lov til å by på en kake?

For å ge deg best mulige opplevelse på denne side, bruker vi såkalte cookies (kaker). Det er små tekstfiler som spares i datorn eller telefonen din og ger oss informasjon om hvordan du bruker siden vår. De hjelper også til å forbedre oss. Om du fortsetter in på denne siden tillater du dette.

Her kan du lese mer om cookies.